Children's Day Celebrations

Nov
14
Nov/14 10:30
Kamaraj School Thoothukudi
When: 
Wednesday, November 14, 2018 - 10:30
Where: 

Kamaraj School
Thoothukudi

One of the most special days of the year for a child is Children’s Day. Kamaraj School celebrated this special occasion with fervor.